Kuzey Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs TarihiKuzey Kıbrıs Tarihi

Kuzey Kıbrıs milattan önce 8500’lere ulaşan uzun bir tarihi geçmişe sahip. İlk yerleşimlerin bu zaman içerisinde oluştuğunu biliyoruz. Kuzey Kıbrıs’ın bu kadar uzun bir geçmişe sahip olmasının asıl nedeni, Akdeniz bölgesindeki tüm ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyor olması. Ayrıca Kıbrıs’ta kereste ve bakırın bol miktarda bulunması da bu adayı çok popüler bir yer haline getiriyor.

Adanın tarihi değerini daha iyi anlayabilmek için adada yaşamış farklı medeniyetleri de bilmek gerekir. O zaman ilk önce Romalılar ile başlayalım.

Kıbrıs’ta Romalılar Dönemi
M.Ö. 58 yılında Kıbrıs Romalıların yönetimindeydi. Romalılar adada Hristiyanlığı yaymaya başladılar. M.S. 48 yılında tüm ada Hristiyanlığı benimsemişti. Soli kentinin antik mozaik zemin kalıntılarına baktığımızda Hristiyanlığın Kıbrıs üzerindeki etkisini anlayabiliriz. Romalılar Kıbrıs’ta M.S. 330 yılına kadar hüküm sürdü ve Roman İmparatorluğunun yıkılmasıyla Kıbrıs Bizans İmparatorluğu’nun yönetimine geçti.

Kıbrıs’ta Bizans İmparatorluğu Etkisi
Bizans imparatorluğu Kıbrıs’ın kontrolünü uzun yıllar boyu elinde tutmuş ve etkisini adanın hemen hemen her yerinde arkeolojik olarak göstermiştir. Bizans İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü dönemde inşa edilen Girne Kalesi Bizans mimarisinin adadaki başlıca örneklerindendir. Yine adadaki Bizans etkisinden dolayı Beşparmak Dağları, Kuzey Kıbrıs için önemli bir özelliğe sahiptir. Rivayete göre bu dağlar Anadolu’dan Kıbrıs’a atlayan Bizans kahramanı Dighenis’in parmak izleridir ve bu nedenle Beşparmak Dağları olarak isimlendirilmişlerdir.

Kıbrıs Tarihinde İngilizlerin Yeri
1191 yılında İngilizler adayı kontrol almak istiyorlardı. Aslan Yürekli Richard’ın önderliğinde İngilizler Kıbrıs’ı işgal etti. İşgal kararını Haçlı Seferleri’ne giderken bir anda verdi. Kral Richard Kıbrıs’ı ele geçirdikten sonra Kral Templar’a satmıştır. Sonra Kral Templar Kral Richard’a Kıbrıs’ı geri vermiştir. Bunun üzerine Kral Richard Kıbrıs’ı bir kez daha Fransız soylusu olan Lusignan’a satmıştır. Sonraki 300 yıl boyunca Kıbrıs topraklarında Lusignan ve ailesi hüküm sürmüştür.

Venedikliler ve Kıbrıs Deniz Ticareti
Son Lusignan kralı 1489 tarihinde ölmüştür. Bu olay olduğu sırada son kralın Venedikli eşi adanın üstünde hakimiyet kurmuş ve gücü eline almıştır. Bir Venediklinin kontrolü ele almasından sonra Venedikliler Kıbrıs’a birçok kale inşa etmiş ve adayı askeri üs olarak kullanmışlardır. Ayrıca Kıbrıs Venediklilerin deniz ticareti için önemli bir kilit noktasıdır. Ancak Venediklilerin Kıbrıs halkından ağır vergiler alması üzerine halk Venediklilere karşı isyan çıkarmış ve Venedik hakimiyetini reddetmiştir. Bundan sonra dönemin en güçlü imparatorluklarından Osmanlılar Venediklileri 1571 yılında devirip Kıbrıs hakimiyetini ele geçirmişlerdir.

Osmanlılar ve Kıbrıs’ın Türkleşmesi
Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs’ın kontrolünü eline aldığı zaman Katolik ve Ortodoks kiliselerini yasadışı olarak tanıttı ve Müslümanlığı ada halkı arasında yaygınlaştırdı. Osmanlılar yaklaşık 500 yıl boyunca çok başarılı bir şekilde Kıbrıs’ta hüküm sürmüştür ve Rusları uzak tutmak için İngilizler ile yardımlaşmışlardır.

Dünya Savaşları Sonrası Kıbrıs’ın Durumu
Birinci Dünya Savaşından sonra Kıbrıs 1925’te İngiliz Kolonisi oldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Kıbrıs’ta yaşayan Yunanlılar bu adanın Yunan adası olmasını istediler ve bunun için İngiliz otoritelerine karşı şiddetli isyanlar çıkardılar. 1957 yılında Birleşmiş Milletler bağımsız Kıbrıs’ı kurarak sorunu gidermeye çalıştı. Birleşmiş Milletlerin bağımsız Kıbrıs’ı kurma çabaları 1960 Zürih Antlaşması noktalandı. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye tarafından imzalanan antlaşma ile Kıbrıs bağımsız bir ada devleti oldu.

Bölünmüş Kuzey Kıbrıs
1963’te Zürih Antlaşması başarısız oldu ve Kıbrıs’ta iç savaş patlak verdi. Birleşmiş Milletler yeşil hat kurmak ve barışı korumak için adaya asker gönderdi ve bir üs kurdu. Ancak 1974 te Rum milli muhafızları dönemin başkanı Makarios’a karşı darbe girişiminde bulundu ve işler daha da çıkmaza girdi. Bu darbe Kıbrıs ve Yunanistan’ı birleştirme amacı güden bir darbeydi. Türkiye Zürih Antlaşması’na uyulmadığı için Kıbrıslı Türkleri korumak adına ülkenin ikili yönetimle yönetilmesini ve ayrı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasını uygun gördü ve ada yönetiminin ikiye bölünmesi için devreye girdi. Bunun sonucunda Kıbrıslı Türkler adanın kuzeyine yerleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 yılında kuruldu. 2002 yılına kadar adanın güneyi ve kuzeyi arasında düşmanlık fazla iken 2002’den sonra iki taraf arasında görüşmeler yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. Görüşmeler, tarafların sınırlardan giriş çıkışlarının kontrolünde ve güvenlikle ilgili hususların düzenlenmesinde yardımcı oldu. 2004 yılında adanın birleşik bir ada olup olmaması konusunda halkın nabzını tutmak ve iradesine başvurmak için bir referandum düzenlendi. Referandumda Kıbrıslı Türkler adanın birleşmesini kabul ederken Kıbrıslı Rumlar reddetti. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bilinen Güney Kıbrıs 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katıldı.

Kıbrıs’ın farklı uygarlıkların katkılarıyla oluşturulmuş eşsiz tarihi dokusunu ve tarihi eserlerini görebilmek için çok uygun fiyatlarla Pacific Rent-A-Car’ın araçlarından birini kiralamanızı tavsiye ederiz!